English Yuvakbharti – Kohinoor Common, Arts & Commerce (Marathi Medium) Book for 11th | Book for XIth | कोहिनूर – इंग्रजी युवक भारती – इयत्ता ११वी कला आणि वाणिज्य | मराठी माध्यम | वर्ग-११ वा

50.00
Categories: , ,

Kohinoor English Yuvakbharti class 11th for arts and commerce teaches you vital communication skills that will help you to face any challenge. This multi-faceted book hones your reading comprehension, writing proficiency, and grammatical accuracy. You will hone these skills through interactive exercises, debates, and exposure to different written works which in turn will make you more than capable of effectively and articulately communicating in any academic or professional setting.

कोहिनूर इंग्लिश युवाभारती इयत्ता 11 वी कला आणि वाणिज्य साठी तुम्हाला महत्वाची संभाषण कौशल्ये शिकवते जी तुम्हाला कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास मदत करेल. हे बहुआयामी पुस्तक तुमचे वाचन आकलन, लेखन प्रवीणता आणि व्याकरणाची अचूकता वाढवते. संवादात्मक व्यायाम, वादविवाद आणि विविध लिखित कामांच्या प्रदर्शनाद्वारे तुम्ही ही कौशल्ये वाढवाल ज्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक सेटिंगमध्ये प्रभावीपणे आणि स्पष्टपणे संवाद साधण्यास अधिक सक्षम बनवेल.

Product Title

Kohinoor

Class

11

Book Name

Kohinoor – English Yuvakbharti – XI

Binding Type

Paperback

Age Group

16-17

Number Of Pages

224

Size

108 x 140 Mm

Weight

100 Gms