Eitihas Va Nagrikshastra – Kohinoor Marathi & Semi English Medium Book for 6th | Class VI | कोहिनूर – इतिहास आणि नागरिकशास्त्र – इयत्ता ६ वी | मराठी माध्यम | अर्ध-इंग्रजी माध्यम | वर्ग सहा वा

40.00
Categories: , ,

Embark on a captivating journey through time and space with Kohinoor Eitihas Va Nagrikshastra class 6th. Unearth the Past, Witness the Future! This book, designed for class 6 students, unveils the grandeur of history, government structures, and the ever-evolving world around us. Explore the stories of empires, revolutions, and social movements, while gaining a deeper understanding of your role as a citizen.

कोहिनूर इतिहास व नागरीकशास्त्र वर्ग 6 सह वेळ आणि जागेच्या आकर्षक प्रवासाला सुरुवात करा. भूतकाळाचा शोध घ्या, भविष्याचा साक्षीदार व्हा! इयत्ता 6वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिझाइन केलेले हे पुस्तक इतिहासाची भव्यता, सरकारी संरचना आणि आपल्या सभोवतालचे सतत विकसित होत असलेले जग उलगडून दाखवते. एक नागरिक म्हणून तुमच्या भूमिकेची सखोल माहिती मिळवताना साम्राज्ये, क्रांती आणि सामाजिक चळवळींच्या कथा एक्सप्लोर करा.

Product Title

Kohinoor

Class

6

Book Name

Kohinoor Abhyasika Eitihas Va Nagrikshastra – VI

Binding Type

Paperback

Age Group

11-12

Number Of Pages

160

Size

108 x 140 mm

Weight

60 Gms