Vigyan Va Tantragyan – SPARK Marathi & Semi English Medium Book for 9th | Class IX | स्पार्क – विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता ९वी | मराठी माध्यम | अर्ध-इंग्रजी माध्यम | वर्ग- ९ वा |

50.00
Categories: , , ,

Spark Vigyan Va Tantragyan IX is a comprehensive science workbook designed for Grade 9 students in India. It covers a wide range of topics in science and technology, including physics, chemistry, biology, and information technology. This book uses engaging explanations and interactive exercises to help students develop a strong foundation in scientific concepts.

स्पार्क विज्ञान व तंत्रज्ञान IX हे भारतातील इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डिझाइन केलेले सर्वसमावेशक विज्ञान कार्यपुस्तक आहे. यात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञानासह विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील विषयांची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे. विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक संकल्पनांचा भक्कम पाया विकसित करण्यात मदत करण्यासाठी हे पुस्तक आकर्षक स्पष्टीकरण आणि संवादात्मक व्यायाम वापरते.

Product Title

Spark

Class

9

Book Name

Spark – Vigyna Va Tantragyan – IX

Binding Type

Paperback

Age Group

14-15

Number Of Pages

192

Size

4 x 6 cms

Weight

40 Gms