Sahakar – Kohinoor Common, Arts & Commerce (Marathi Medium) Book for 11th | Book for XIth | कोहिनूर – सहकार- इयत्ता ११वी कला आणि वाणिज्य | मराठी माध्यम | वर्ग-११ वा

50.00
Categories: , ,

The “Kohinoor Sahakar” study guide serves as an invaluable resource for students of the “Sahakar” subject in Class 11. This guide will undoubtedly prove to be a “milestone” in their education and pave the way for resounding success in their exams.

इयत्ता ११ वी ‘सहकार’ विषयातील विद्यार्थ्यांना स्वाध्यायामधील सर्व प्रश्नोत्तरे अचूकपणे सोडविण्यात सहकार्य करण्यासाठी आणि परीक्षेत उज्ज्वल यशाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी या पुस्तकाची रचना केली आहे. ‘कोहिनूर सहकार’ ही अभ्यासिका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात ‘माईल स्टोन’ ठरेल यात संशय नाही.

Product Title

Kohinoor

Class

11

Book Name

Kohinoor Abhyaika – Sahakar- XI

Binding Type

Paperback

Age Group

16-17

Number Of Pages

256

Size

108 x 140 Mm

Weight

100 Gms