Marathi Balbharti – Kohinoor Marathi & Semi English Medium Book for 8th | Class VIII | कोहिनूर – मराठी बालभारती – इयत्ता ८वी | मराठी माध्यम | अर्ध-इंग्रजी माध्यम | वर्ग- आठ वा

50.00
Categories: , ,

Dive into the vibrant world of Marathi with Kohinoor Marathi Balbharti class 8th. Unleash Your Amazing Linguistic Capacity! Such a book, specially designed for eighth graders, can instill interest in the Marathi language. Dive into the musicality of Marathi when you feel like you can’t find the right words to say, regain your self-confidence, and start speaking with ease!

कोहिनूर मराठी बालभारती इयत्ता आठवी सह मराठीच्या दोलायमान जगात डुबकी मारा. तुमची अप्रतिम भाषिक क्षमता दाखवा! आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास तयार केलेले असे पुस्तक मराठी भाषेची आवड निर्माण करू शकते. तुम्हाला सांगण्यासाठी योग्य शब्द सापडत नाहीत असे वाटत असताना, तुमचा आत्मविश्वास परत मिळवा आणि सहज बोलण्यास सुरुवात करा!

Product Title

Kohinoor

Class

8

Book Name

Kohinoor Abhyasika Marathi Balbharti – VIII

Binding Type

Paperback

Age Group

13-14

Number Of Pages

192

Size

108 x 140 mm

Weight

100 Gms