Ganit-II(Bhumiti) – SPARK Marathi & Semi English Medium Book for 9th | Class IX | स्पार्क – गणित भाग – २ ( भूमिती ) इयत्ता ९वी | मराठी माध्यम | अर्ध-इंग्रजी माध्यम | वर्ग- ९ वा |

50.00
Categories: , , ,

With Spark Ganit-II (Bhumiti) IX! This workbook focuses on the essential concepts of geometry taught in Grade 9, including area, perimeter, volume, and more. Through engaging activities and practice problems, your child will develop a strong understanding of geometric shapes and their properties.

स्पार्क गणित-II (भूमिती) IX सह! हे कार्यपुस्तक क्षेत्र, परिमिती, खंड आणि बरेच काही यासह ग्रेड 9 मध्ये शिकवलेल्या भूमितीच्या आवश्यक संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करते. आकर्षक क्रियाकलाप आणि सराव समस्यांद्वारे, तुमचे मूल भौमितिक आकार आणि त्यांच्या गुणधर्मांची मजबूत समज विकसित करेल.

Product Title

Spark

Class

9

Book Name

Spark – Ganit- II(Bhumiti) – IX

Binding Type

Paperback

Age Group

14-15

Number Of Pages

192

Size

4 x 6 cms

Weight

40 Gms