Hindi Yuvakbharti – SPARK Common, Arts & Commerce (Marathi Medium) Book for 11th | Book for XIth | स्पार्क – हिंदी युवक भारती – इयत्ता ११वी कला आणि वाणिज्य | मराठी माध्यम | वर्ग-११ वा

35.00
Categories: ,

Spark Hindi Yuvakbharti book for 11th is an animated book that encourages learning Hindi in young minds. The book brings students on an exploration trip with entertaining activities, games, and exercises. This program helps students become confident readers, writers, speakers, and listeners using Hindi.

स्पार्क हिंदी युवाभारती 11वी हे पुस्तक तरुणांच्या मनात हिंदी शिकण्यास प्रोत्साहन देणारे ॲनिमेटेड पुस्तक आहे. पुस्तक विद्यार्थ्यांना मनोरंजक क्रियाकलाप, खेळ आणि व्यायामासह अन्वेषण सहलीवर आणते. हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना हिंदी वापरून आत्मविश्वासाने वाचक, लेखक, वक्ता आणि श्रोते बनण्यास मदत करतो.

Product Title

Spark

Class

11

Book Name

Spark- Hindi Yuvakbharti – XI

Binding Type

Paperback

Age Group

16-17

Size

4 x 6 Cms

Weight

40 Gms