Ganit – I (Beejganit) – WINWINGS Marathi & Semi English Medium Book for 9th | विंगविंग्स – गणित – भाग १ (बीजगणित) – इयत्ता ९वी- | मराठी माध्यम | अर्ध-इंग्रजी माध्यम | Class IX | वर्ग- ९ वा

50.00
Categories: , ,

Winwings Ganit – I (Beejganit) – 9th class: Start with the Basics of Ganit  – I (Beejganit) – IX would help you in your journey to becoming a mathematical genius. This book includes topics such as variables, expressions, equations, inequalities, and polynomials. Consequently, you will be equipped to conquer more advanced mathematical concepts with success.

विंगविंग्स – गणित – भाग १ (बीजगणित) – इयत्ता ९वी च्या मूलभूत गोष्टींपासून सुरुवात करा.तुम्हाला गणिती प्रतिभावान बनण्याच्या प्रवासात मदत करेल. या पुस्तकात चल, अभिव्यक्ती, समीकरणे,असमानता आणि बहुपदी यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. परिणामी, तुम्ही अधिक प्रगत गणिती संकल्पनांवर यश मिळवण्यासाठी सज्जव्हाल.

Product Title

Winwings

Class

9

Book Name

Winwings – Ganit – I (Beejganit) -IX

Binding Type

Paperback

Age Group

14-15

Number Of Pages

192

Size

4 x 6 cms

Weight

40 Gms