Chitnisachi Karyapaddhati – Kohinoor Common, Arts & Commerce (Marathi Medium) Book for 11th | Book for XIth | कोहिनूर – चितणीसची कार्यपद्धती – इयत्ता ११वी कला आणि वाणिज्य | मराठी माध्यम | वर्ग-११ वा

50.00
Categories: , ,

“Kohinoor Chitnisachi Karyapaddhati” study guide serves as a valuable resource for students of the “Chitnisachi Karyapaddhati” subject in Class 11. This guide will help students excel in their exams and achieve success in their academic pursuits.

इयत्ता ११ वी ‘चिटणिसाची कार्यपद्धती’ या विषयातील स्वाध्यायात दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अचूक व संक्षिप्त कशी लिहावी हे औचित्य साधून परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी भरपूर यश प्राप्त करण्याची संधी मिळावी या उद्देशाने तसेच प्रत्येक पाठात च.उ.ट. प्रश्नोत्तरे देऊन विद्यार्थ्यांचे उचित मार्गदर्शन व्हावे यासाठी ‘कोहिनूर चिटणिसाची कार्यपद्धती’ ही अभ्यासिका तयार केली आहे.

Product Title

Kohinoor

Class

11

Book Name

Kohinoor Abhyaika – Chitnisachi Karyapaddhati" – XI

Binding Type

Paperback

Age Group

16-17

Number Of Pages

320

Size

108 x 140 Mm

Weight

100 Gms