Arthshastra – SPARK Common, Arts & Commerce (Marathi Medium) Book for 11th | Book for XIth | स्पार्क – अर्थशास्त्र – इयत्ता ११वी कला आणि वाणिज्य मराठी माध्यम | वर्ग-११ वा

25.00
Categories: , , ,

Spark Arthshastra book for 11th is an activity book that ignites curiosity among young minds to understand economics. It makes use of fun exercises to illustrate economic concepts actively and playfully. The book is aimed at giving students basic knowledge about how the economy works and the ability to make sound decisions in the future.

स्पार्क अर्थशास्त्र  इयत्ता 11वीचे पुस्तक म्हणजे अर्थशास्त्र समजून घेण्यासाठी तरुणांच्या मनात कुतूहल जागृत करणारे उपक्रम पुस्तक आहे. हे आर्थिक संकल्पना सक्रियपणे आणि खेळकरपणे स्पष्ट करण्यासाठी मजेदार क्रियाकलाप, खेळ आणि व्यायामाचा वापर करते. विद्यार्थ्यांना अर्थव्यवस्था कशी कार्य करते आणि भविष्यात योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता याविषयी मूलभूत ज्ञान देणे या पुस्तकाचा उद्देश आहे.

Product Title

Spark

Class

11

Book Name

Spark – Arthshastra – XI

Binding Type

Paperback

Age Group

16-17

Number Of Pages

192

Size

4 x 6 Cms

Weight

40 Gms