Mathematics – I(Algebra) – SPARK Marathi & Semi English Medium Book for 9th | Class IX | मराठी माध्यम | अर्ध-इंग्रजी माध्यम | वर्ग- ९ वा | इयत्ता ९वी |

50.00
Categories: , ,

Looking for a resource to help your Grade 9 child conquer Algebra? Spark Mathematics – I(Algebra) IX is the answer! This workbook provides a comprehensive introduction to algebraic concepts, including expressions, equations, inequalities, and functions. With clear explanations, practice problems, and engaging activities, your child will be well on their way to algebra mastery.

तुमच्या इयत्ता 9 व्या मुलाला बीजगणित जिंकण्यात मदत करण्यासाठी संसाधन शोधत आहात? स्पार्क गणित – I(अलजेब्रा) IX हे उत्तर आहे! हे कार्यपुस्तक अभिव्यक्ती, समीकरणे, असमानता आणि कार्यांसह बीजगणितीय संकल्पनांचा सर्वसमावेशक परिचय प्रदान करते. स्पष्ट स्पष्टीकरण, सराव समस्या आणि आकर्षक क्रियाकलापांसह, तुमचे मूल बीजगणित प्रभुत्व मिळवण्याच्या मार्गावर असेल.

Product Title

Spark

Class

9

Book Name

Spark – Mathematics – I(Algebra) – IX

Binding Type

Paperback

Age Group

14-15

Number Of Pages

192

Weight

40 Gms